1 E chicha White Rabbit + 1 liquide 120ml Battle Kombat